TitleFormatTechnologiesLanguageAudienceProviderDate
MS-900-Del 1: Introduktion till molnkonceptOn-DemandMicrosoft 365 BusinessSwedishBusinessTechnicalSalesMarketingMicrosoft2020-02-18
MS-900-Del 2: Förstå grundläggande tjänster och koncept i Microsoft 365On-DemandProjectSwedishBusinessTechnicalSalesMarketingMicrosoft2020-03-03
MS-900-Del 3: Förstå säkerhet, efterlevnad, sekretess och tillit i Microsoft 365On-DemandProjectSwedishBusinessTechnicalSalesMarketingMicrosoft2020-03-18
MS-900-Del 4: Förstå Microsoft 365 prissättning och supportOn-DemandProjectSwedishBusinessTechnicalSalesMarketingMicrosoft2020-03-27