This video is only available for Cloud Champion users. Please log in or register to continue.

You can download the presentation here

Session details

Förstå fördelar och konsekvenser av att använda molntjänster

Förstå olika typerna av molntjänster

  • Koppla Microsoft 365 till ett SaaS-scenario, IaaS, PaaS, SaaS, publika, privata och hybrid scenarier

SPEAKER